Velkommen til dette nettkurset hvor du vil få opplæring i bruk av Nalokson og hvordan du skal lære opp andre i å forebygge overdoser.